slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider
< návrat zpět

Výjezdy 2017

V měsíci lednu nebyla naše jednotka povolána k žádnému zásahu. Zavedli jsme jiný způsob údržby naší techniky, takže nás budete vídat každý první pátek v měsíci v hasičárně a na prostranství před ní. Sbor dobrovolných hasičů Deštná srdečně děkuje všem návštěvníkům plesu, sponzorům a přispěvatelům za dary a podporu naší činnosti.

v měsíci ÚNOR nebyla jednotka povolána k žádnému zásahu. Jednotka se věnovala pravidelné údržbě techniky.

V tomto hasičsky příznivém období roku, kdy je obvykle minimum zásahů,jsme se rozhodli poslat v únoru naši cisternu do opravy. Vzhledem k jejímu stáří (vyrobena roku 1976) bylo potřeba opravit brzdy, spojku a přetěsnit převodovku. Na tuto opravu máme požádáno o dotaci z JČK. V současnosti tedy máme k dispozici pouze dopravní vozidlo.Pro absenci cisterny jsme rádi, že v únoru  nebyla naše jednotka povolána k žádnému zásahu

Členové SDH Deštná připravili na sobotu 25. 2. 2017 „Vepřové hody“, které se konaly od 11 hodin v hasičárně. Po zkušenostech z minulých let jsme vyrobili více vepřových pochoutek, ale i tak zájem návštěvníků předčil naše očekávání a neuspokojili jsme přánívšech. I přesto se tato akce vydařila a doufáme, že nám zachováte přízeň i příští rok. Děkujeme všem našim příznivcům za podporu a těšíme se na viděnou při dalších akcích SDH Deštná.

v měsíci BŘEZEN nebyla jednotka povolána k žádnému zásahu. Jedntoka se věnovala pravidelné údržbě techniky

Ve druhé polovině března se nám vrátila z opravy naše cisterna. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Deštná je tedy znovu v plné akceschopnosti. Členové jednotky tímto děkují všem obyvatelům Deštné a okolí za zodpovědné jednání při pálení klestí a rostlinných zbytků, protože ani v březnu nebyla  JSDH Deštná povolána k zásahu. Po náročnějším únorovém programu jsme se ve sboru věnovali hlavně relaxaci a přípravám na následující činnosti. Na duben jsou plánovány následující akce: v sobotu 8.4.se zapojíme do celostátní akce „Ukliďme Česko“ a ve spolupráci s městem budeme uklízet zárodky černých skládek v Deštné a okolí, v pátek 28.4. budeme v odpoledních hodinách provádět sběr kovového odpadu a v neděli 30.4. rovněž v odpoledních hodinách budeme v parku u kostela stavět máj. Na závěr bych chtěl jako každoročně upozornit na potřebu zachovávat maximální opatrnost při pálení rostlinných zbytků a přísný zákaz vypalování trávy

Poslední dubnový den, byla naše jednotka kontaktována a vyslána v čase 16:33hod na Červenou Lhotu. Jednalo se o technickou pomoc, při které se mělo pátrat po malém 8 letém chlapci. Naštěstí, při příjezdu SDH Deštná na místo určené, se chlapec v pořádku našel a byl předán rodině. SDH Deštná vyjížděla ve 12 lidech s oběma zásahovými vozidly.

v měsíci KVĚTEN nebyla jednotka povolána k žádnému zásahu. Jedntoka se věnovala pravidelné údržbě techniky

Dne 18.6. byla jednotka kontaktována operačním střediskem z Českých Budějovic, v čase 9:33 hodin. Byl nahlášen požár v Kardašově Řečici, kde už zasahovalo několik jednotek, jak SDH tak profesionální. Naše jednotka vyrazila po nahlášení do 7 minut a na místo se dostavila s DA IVECO s posádkou 4 lidí. Velitel zásahu, si vyžádal na pomoc SDH Deštná s dýchací technikou. Jednalo se o poměrně komplikovaný zásah. Zásah nebyl komplikovaný svým rozsahem, ale tím, že se jednalo o požár v prvním patře v podlaze. Na místě byl silný hustý dým, skrz který nebylo vidět. Z místa zásahu jsme byli odveleni v čase 11:35 hodin. na základnu jsme se vrátili v čase 12:06. Zasahující členové SDH Deštná: Bušta Jiiří ml., Petrů Jaroslav ml., Tupý František a Šindelář Kamil

V pátek 23.6.2017 od 9 hodin proběhla v místní základní škole cvičná evakuace spojená s cvičným zásahem naší jednotky. Cílem cvičení bylo ve spolupráci s vedením školy ověřit evakuační plán školy a prověřit schopnosti zasahujících hasičů při evakuaci a následném prvotním ošetření zraněných. Akce se ze strany SDH Deštná zúčastnilo 12 hasičů. Namaskování zranění žáků provedli členové ČČK J. Hradec, kteří po skončení cvičení předvedli všem zúčastněným ukázky první pomoci.

Červnové akce SDH se jako každoročně točí hlavně okolo oslav Mezinárodního dne dětí. Hasiči spolupracovali se sdružením A-MAMA a městem Deštná na průběhu oslav MDD na hřišti v sobotu 3. června. Také, jako již tradičně, zajeli s technikou a drobnými dárky na oslavu MDD do místní mateřské školy. Obě akce byly velmi úspěšné.V sobotu 24. června jsme zajišťovali osvěžení trávníku a fotbalistů z CAS na oslavách Sokola.

Dne 19.8 2017 při nahlášení technické pomoci od jednoho člena SDH Deštná, byla za pomoci operačního střediska naše jednotka kontaktována a vyslána, na několika hodinový zásah v 1:30 hodin ráno. Jednalo se o popadané stromy, do pozemní komunikace. Po krátkém, ale velmi silném a ničivém větru, bylo přelámáno několik stromů. Deštná byla odříznuta od okolních vesnic a měst. Po domluvě mezi hasiči, kdy jsme se sešli v počtu 7 lidí, jsme se dohodly a rozdělily se na dvě jednotky. Jedna jednotka vyjela směr Jindřichův Hradec, aby zprůjezdnila hlavní tah. Druhá jednotka vyrazila směr Červená Lhota. Jednotka, která jela směr ČL, po rozřezání stromů, vyjela směr JH na pomoc druhé jednotce. Po zprůjezdnění hlavního tahu na JH se jednotky opět rozdělily a jelo se ve směrech: Světce, Horní Radouň, Drunče, Březina, Lipovka, Nový Dvůr, Vícemil. Obě jednotky se odhlásily v 6:30h

Další zásah byl vyhlášen v 8:07 hodin na technickou pomoc ve směru Budislav – Záluží. Jednotka vyjížděla v počtu 7 lidí s DA Iveco Daily. Jednotka se odhlásila v čase 8:57 hodin

V 9:16 hodin byl vyhlášen další výjezd do Světců. Vyjíždělo se opět jen s DA, v počtu 8 lidí. Jednotka se odhlásila v čase 10:10 hodin

Následně se naše družstvo připravovalo na hasičskou soutěž do nedalekého Lodhéřova. Naše družstvo tam skončila na krásném 4. místě. Po vyhlášení výsledků soutěže, se naše družstvo stačilo pouze najíst a byl vyhlášen další výjezd do Rosičky. Jednotka s CAS 25 vyrazila na místo zásahu dříve, než jednotka, která vyrážela z Lodhéřova. Obě jednotky jsme se sešli u baráku, kde byl padlí strom přes střechu RD. Zároveň byl nahlášen další výjezd, do Drunčí. Naše jednotky se opět rozdělily na dvě a první zůstala v Rosičce a druhá vyrazila směr Drunče. Těchto dvou výjezdů se celkem účastnilo celkem 11 zasahujících hasičů. Jednotka na základně odhlásila obě zásahová vozidla, v 18:30 hodin

Hned počátkem srpna, v úterý 8. 8. 2017, byla naše jednotka povolána k zásahu u požáru slámy a zemědělské techniky v Deštné. Požární poplach byl vyhlášen v 16 hodin 4 minuty a již v 16 hodin 6 minut vyjížděla cisterna se 6 hasiči k zásahu. Dopravní automobil Iveco s dalšími 4 hasiči přijel několik minut poté. Na místě jsme začali s hašením sklízecí mlátičky lafetovou proudnicí a jedním bleskově rozvinutým útočným proudem vodou z cisterny. Zároveň s tím jsme rozvinuli dopravní vedení B s následným zřízením dalších dvou útočných proudů. Současně s výše uvedeným další družstvo zřídilo na přilehlé vodní nádrži čerpací stanoviště s připojením naší cisterny k zajištění dostatku hasební vody. Skvělou prací všech zúčastněných se podařilo ve velmi krátké době zamezit dalšímu šíření požáru ještě před příjezdem posilových jednotek (HZS J. Hradec, HZS Kamenice nad Lipou, SDH K. Řečice a SDH Lodhéřov). Po příjezdu těchto jednotek a lokalizaci požáru jsme zřídili další čerpací stanoviště na rybníku Voleský, osazené stříkačkou PS 12, pomocí které byla doplňována hasební voda do cisteren HZS J. Hradec a SDH Lodhéřov. Požárem zasažené balíky slámy byly ručně rozebírány a nakladačem vyváženy na přilehlou louku k dohašení. Na této fyzicky náročné činnosti se podíleli hasiči všech přítomných jednotek. Naše jednotka se vrátila na základnu v 19 hodin 36 minut. Ještě ve středu 9.8 v dopoledních hodinách vyjíždělo jedno družstvo naší jednotky k likvidaci následného zahoření na místě požáru.

V letošním červenci se Deštensku a okolí vyhnuly všechny nepříznivé klimatické jevy a tak naše jednotka nemusela zasahovat u žádného požáru ani jiné události. Jedinou akcí, kromě pravidelné údržby, tak byl požární dozor na tuningové sprint soutěži na letišti v Jindřichově Hradci, kterého se zúčastnili Pavel Přibyl, Jan Aujezdecký a František Tupý.Naštěstí vše proběhlo bez nehod a tak naše družstvo nemuselo zasahovat.

Červenec, jako každý rok, byl bohatý na hasičské soutěže v okolí. Hned v sobotu 1. 7. se naši hasiči zúčastnili již tradiční soutěže v Dolním Skrýchově. Stejně jako v loňském roce proběhla tato soutěž dvoukolově, kdy v prvním kole, O pohár starosty Jindřichova Hradce, byl prováděn klasický požární útok se sáním z řeky a dopravním vedením o délce 60 m. Letos tento útok zvládlo naše soutěžní družstvo s malým zaváháním, a ve složení Jiří Bušta ml. (koš), Vlastimil Prágr (sací vedení), Milan Menčík st. (strojník), Milan Menčík ml. (dopravní vedení B), Miroslav Přibyl ml. (rozdělovač), Ondřej Janota (útočné vedení C) a Kamil Šindelář (útočné vedení C) skončilo až na 9. místě. Po roce tedy putovní pohár starosty J. Hradce Deštnou zase opustil. Druhé kolo soutěže, O věcné ceny, bylo laděno více do podoby požárního sportu. V tomto kole bylo sání z kádě a dopravní vedení bylo zkráceno na 40 metrů. Družstvo SDH Deštná se v tomto kole v mírně změněném složení umístilo také na 9. místě, kdy jednomu členu družstva spadla při útoku přilba a i když jsme útok dokončili, tak nebyl hodnocen. Poslední družstvo útok nedokončilo. V sobotu 29. 7. se naši hasiči zúčastnili noční soutěže v požárním útoku pořádané v Jižné. V této soutěži, které se zúčastnilo 14 družstev, se družstvo SDH Deštná, ve složení Jiří Bušta ml. (koš), Marek Bláha z SDH Jižná (sací vedení), Milan Menčík st. (strojník), Tomáš Sedláček z Prostějova (dopravní vedení B), Petr Janota (rozdělovač), Jaroslava Brožková (útočné vedení C) a Hana Řepová (útočné vedení C) umístilo na 13 –14 místě. Specialitou, oproti jiným soutěžím, zde byla absence pravidel, každé družstvo provádělo svůj pokus takovým způsobem, který mu nejvíce vyhovoval. Protože se stálými členy Družstva, nedostavili, prováděli tři soutěžící (Brožková, Řepová, Sedláček) svůj první útok rovnou při soutěži. Díky za odvahu. Rád bych, alespoň tímto způsobem, poděkoval těm členům SDH Deštná, kteří se pravidelně účastní soutěží i ostatních akcí, ať už jako soutěžící nebo jako podpora.

v měsíci ZÁŘÍ nebyla jednotka povolána k žádnému zásahu. Jedntoka se věnovala pravidelné údržbě techniky.

v měsíci ŘÍJEN nebyla jednotka povolána k žádnému zásahu. Jedntoka se věnovala pravidelné údržbě techniky.

Dne29.10. 2017 byla Jednotka kontaktována operačním střediskem z Českých Budějovic na požár statku Pluhův Ždár - Plasná v čase 8:06 hodin. Jednotka nahlásila výjezd v 8:12 hodin. Na místě zásahu tvořila jednotka zálohu. Po domluvě s Velitelem zásahu SDH Deštná, se jednotka zapojila do rozebírání kontrukcí. Jeden z členů použil dýchací přístroj. Jednotka se vrátila na základnu v čase 10:15 hodin. Jednotka vyjela s oběma zásahovými vozidly CAS 25 a DA 8-L1Z_IVECO Daily v počtu 10 lidí.

Dne 29.10  2017 byla jednotka SDH Deštná kontaktována operačním střediskem z Českých Budějovic. Jednalo se o nahlášení neprůjezdné pozemní komunikaci ve směru Deštná - Světce v ulici svatojánská. Jednotka vyjela na místo zásahu v 18:31 hodin v počtu 9 lidí. Po projetí ulice svatojásnká, bylo zjištěno zasahujícími členy, že se v ulici nenachází žádný strom, spadlí na pozemní kominukaci. Velitel tak kontaktoval operační středisko, kde bylo následně zjištěno, že se volající spletl a poslal nás na jiné místo. Po vysvětlení se zjistilo, že se jedná o místo v kraji vysočina a to mezi obcemi Drunče - Mnich. Jednotka se po uklizení stromu ze silnice  vrátila zpět na základnu v čase 19:24 hodin.

Dne 4.11.2017 po kontaktování jednotky byli někteří členové jednotky posláni do Světců na nebezpečný strom. Nahlášení a výjezd jednotky byl v čase 9:04 v počtu 5 lidí s CAS 25. Jednnotka vyjela na žádost starosty obce Světce na likvidaci nebezpečného stromu na parcele č. 862/11 v k.ú. Světce.Průzkumem byl zjištěn vertikálně prasklý kmen stromu (třešeň). Jednotka provedla postupné odvětvení a poražení stromu. Majitelka pozemku byla přítomna, po likvidaci jí bylo místo zásahu předáno. Jednotka se vrátila na základnu v 10:54 hodin

Dne 6.11 2017 byla jednotka SDH Deštná kontaktována opekačním střediskem z Českých Budějovic. V 15:57 hodin, byla svolávacím systémem jednotka povolána na zásah, ve kterém se jednalo o dopravní nehodu 2 osobních automobilů se zraněním. Při příjezdu jednotky na místo zásahu byly již obě osoby mimo havarovaná vozidla, byly při vědomí, komunikovaly. Jednotka zajistila místo nehody, zabezpečila havarovaná vozidla proti požáru, účastníkům nehody poskytla předlékařskou první pomoc a prováděla řízení dopravy. Po příjezdu lékaře byly zraněné osoby předány do jeho péče, průběžně byla řízena doprava. Po dohodě s příslušníky PČR byla označena poloha havarovaných vozidel a tato vozidla byla odstraněna z vozovky. Místo nehody bylo předáno příslušníkům PČR a jednotka se vrátila na základnu v 18:13 hodin. Jednotka vyjela s CAS 25 v počtu 8 lidí.

v měsíci PROSINEC nebyla jednotka povolána k žádnému zásahu. Jednotka se věnovala pravidelné údržbě techniky. Zároveň zajištovala občerstvení na betlemském světle.

Červenec 2019
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Vyhledávání


TOPlist